Oferta

W ramach działalności naszego biura, świadczymy następujące usługi finansowo-księgowe

Księgowość pełna

(księgi handlowe):
 • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych,
 • prowadzenie dodatkowej ewidencji w zakresie rozliczania dotacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Księgowość uproszczona

(podatkowa księga przychodów i rozchodów):
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów;
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie dodatkowych ewidencji;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych;
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury oraz przygotowanie rozliczenia rocznego;

Księgowość uproszczona

(ryczałt od przychodów ewidencjonowanych):
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik,

Dodatkowe usługi księgowe:

 • rozliczanie delegacji;
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, a także podczas kontroli podatkowych;
 • kontrola poprawności wpłat do Urzędu Skarbowego;
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania;

Usługi kadrowo – płacowe dla zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców:

Obsługa kadrowa obejmuje:

 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy.

Obsługa płacowa obejmuje:

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40)

Pozostałe usługi księgowo-finansowe:

 • rozliczenia roczne osób fizycznych;
 • przygotowywanie wniosków o uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy;
 • rozliczanie dotacji w aspekcie księgowym,
 • oferujemy pomoc przy audycie, weryfikacji oraz wyprowadzaniu dokumentacji księgowej.

Cennik

Ceny poszczególnych usług w Biurze Rachunkowym Bukowska kształtowane są na podstawie indywidualnych ustaleń z każdym Klientem.

Wysokość wynagrodzenia Biura uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju ewidencji księgowej, zakresu zleconych usług. Istotny jest również rozmiar prowadzonej przez Klienta działalności, ponieważ determinuje on liczbę zatrudnionych osób, ilość generowanych przez Klienta dokumentów oraz ilość dokumentów z zewnątrz.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.